top of page

סמינר הדרכה ומנהיגות

* מרכזים צעירים

* מדריכי ט'

* ראשג"דים

Oct 26-28, 2018

מטרת הסמינר, היא להתעסק בתכני הדרכה ומנהיגות, ולתת כלים להובלת צוות, התמודדות עם בעיות משמעת בפעולות, ניהול צוותי הדרכה, הכנה לקורס הדרכה ומתן כלים פרקטים ורלוונטיים לבעלי התפקידים. מפגש זה הינו הזדמנות לחניכים להתעסק במה שקורה בשבטים מנקודת המבט של התפקיד ולחשוב ביחד על פתרונות ורעיונות ייצרתיים לשנת הפעילות.

בסמינר נמשיך להתעסק במסע בצופים תוך כדי הטמעתו והתאמתו לשבטים. 

בנוסף נעסוק בסמינר, במשלחת לפולין ובנתיבי ההגשמה.

     Payment:
   

Seminar fee is $200 per Shacbagist

** No discount for siblings

 

You may use any of the following 2 methods of payments:

1) By check

 

Please make checks payable to FOIS and Send to:

Karin Barel

11685 Parkside Avenue

Alpharetta 30005

2) Online via PayPal

bottom of page