צור קשר

Follow us on Facebook 
 
For general information email to: shevetlavie@gmail.com
  • Wix Facebook page

ועד הצופים

ראשי שבטים

שלי איזרדל פרנס

sizardel@gmail.com

404-797-1711

חגית צפאני 

hagitats@gmail.com 

404-862-6579

גזברות

עדה גיל

ada.tzofim@gmail.com

470-899-8838

   

   מרכזת בוגרת

   שי הרציגר

   lavie@israelscouts.org

    347-573-1316

--------------------------------------------------------------------

מיכל ניב - מנהלת מתנדבים

nv.michal@gmail.com

רויטל פלד- אחראית רישום

revital.peled@gmail.com

 

 

 

 

 

    IMG_1330.jpg