Registration for 2020-21 הרשמה לשנת   

2020 fees new.jpg

:להרשמה ותשלום אנא לחץ על הלינק הבא 

https://lavie.israelscouts.org/enrolment_2020-21

מדיניות שבט לביא

דמי הרשמה ופרטים נוספים - כללי

​- דמי ההרשמה כוללים תשלום עבור פעילות שנתית, ביטוח אישי לחניך, יום הצופה ועניבה.

 - דמי ההרשמה אינם כוללים מדי חאקי ($20), חולצה לבנה של שבט לביא ($15), תשלום עבור מחנות, פעולות "מיוחדות" וסמינרים.

 - חניכים חדשים זכאים לשתי פעולות ניסיון. חניך שלא יירשם עד הפעולה השלישית לא יוכל להמשיך להשתתף בפעולות מטעמי

  ביטוח.

** משפחות הזקוקות לפריסת תשלומים - אנא פנו בהקדם לקרין בראל   770-823-8920 דיסקרטיות מובטחת

 

מדיניות החזרים

​ -במידה והחניך מחליט לפרוש מהצופים, מדיניות ההחזרים הינה כדלקמן:

- חניכים חדשים יוכלו לקבל החזר מלא לאחר 2 פעולות ניסיון במידה ולא ירצו להמשיך.

 עד ה 20 בדצמבר 2020 חניכים יוכלו לקבל החזר של 50% מדמי ההרשמה בניכוי דמי ביטוח בסך $150 (ההחזר יתבצע על התעריף הנמוך ששולם לדמי רישום שנתיים).

לאחר ה 20 בדצמבר 2020– לא ניתן לקבל החזר

 

  ** על מנת לקבל החזר, אנא פנו בכתב לגזברית השבט קרין בראל 

 

 מדיניות הרשמה מאוחרת

הרשמה עד ה 12/20/2020- דמי הרשמה מלאים

הרשמה מה 1/1/2021- 280$ 

להרשמה מאוחרת אנא פנו לקרין בראל.

התאריך הקובע לצורך התשלום הוא יום ההצטרפות לפעולות ולא יום התשלום בפועל.