top of page

Registration for 2022-23 הרשמה לשנת   

מדיניות שבט לביא

דמי הרשמה ופרטים נוספים - כללי

 

  • דמי ההרשמה כוללים תשלום עבור פעילות שנתית, ביטוח אישי לחניך, יום הצופה ועניבה.

  • דמי ההרשמה אינם כוללים מדי חאקי - חולצת חאקי ($25), חולצה לבנה של שבט לביא ($20), תשלום עבור מחנות, פעולות "מיוחדות" וסמינרים.

  • חניכים שירשמו בהרשמה מוקדמת יוכלו להנות מדמי הרשמה במחיר מוזל. ההרשמה המוקדמת לשנת הפעילות 2022-2023, תיפתח ביום 7/31/2022 ותסתיים ביום 8/31/2022. לאחר תאריך זה, התעריף יהיה לפי הרשמה מאוחרת.

  • חניכים חדשים זכאים לשלוש פעולות ניסיון. חניך שלא ירשם עד הפעולה הרביעית לא יוכל להמשיך להשתתף בפעולות.

  • משפחות הזקוקות למלגה - אנא פנו בהקדם לגזברית השבט - עדה גיל, בטלפון 470-899-8838 או במייל ada.tzofim@gmail.com דיסקרטיות מובטחת.

מדיניות החזרים

​ :במידה והחניך מחליט לפרוש מהצופים, מדיניות ההחזרים הינה כדלקמן -

.חניכים חדשים יוכלו לקבל החזר מלא לאחר 3 פעולות ניסיון במידה ולא ירצו להמשיך -

 עד ה 20 בדצמבר 2022 חניכים יוכלו לקבל החזר של 50% מדמי ההרשמה בניכוי דמי ביטוח בסך $150 (ההחזר יתבצע על התעריף הנמוך ששולם לדמי רישום שנתיים)

לאחר ה 20 בדצמבר 2022– לא ניתן לקבל החזר

 

   על מנת לקבל החזר, אנא פנו בכתב לגזברית השבט עדה גיל **

 

 מדיניות הרשמה מאוחרת

הרשמה עד ה 12/20/2022- דמי הרשמה מלאים

הרשמה מה 12/21/2022- $330

להרשמה מאוחרת אנא פנו לעדה גיל

התאריך הקובע לצורך התשלום הוא יום ההצטרפות לפעולות ולא יום התשלום בפועל

bottom of page