top of page

מדיניות שבט לביא

דמי הרשמה ופרטים נוספים - כללי

- דמי ההרשמה כוללים תשלום עבור פעילות שנתית, ביטוח אישי לחניך, יום הצופה ועניבה.

 

- דמי ההרשמה אינם כוללים מדי חאקי ($20), חולצה לבנה של שבט לביא ($15), תשלום עבור מחנות, פעולות "מיוחדות" וסמינרים.

 

- חניכים חדשים זכאים לשתי פעולות ניסיון. חניך שלא יירשם עד הפעולה השלישית לא יוכל להמשיך להשתתף בפעולות מטעמי

  ביטוח.

 

- השנה תתבקשו למלא טופס אישור הורים אחד (מלבד טופס הרישום) עבור כל המחנות והסמינרים לאורך השנה. במידה ופרטי

  ביטוח הבריאות ישתנו במהלך השנה, באחריותכם לעדכן את ועד הצופים על השינוי. מילוי הטופס וסימון על הסכמתכם להשתתף

  בפעילויות המצויינות אינו התחייבות לתשלום (חניך לא מחוייב לצאת לפעילות בגלל מילוי טופס זה).

 

- הנכם מסכימים בזאת ששבט לביא והנהגת הצופים רשאים להשתמש ולפרסם את תמונותיכם ותמונות ילדיכם בכל מדיה, כולל

  אינטרנט ופייסבוק לצרכי פרסום או לכל צורך אחר. במידה ואינכם מסכימים לכך, אנא פנו בהקדם באמצעות מייל

  shevetlavie@gmail.com  

 

** משפחות הזקוקות לפריסת תשלומים - אנא פנו בהקדם לקרין בראל   770-823-8920 דיסקרטיות מובטחת

 

מדיניות החזרים

במידה והחניך מחליט לפרוש מהצופים, מדיניות ההחזרים הינה כדלקמן:

 

חניכים חדשים יוכלו לקבל החזר מלא עד ליום  09/30/2018 או לאחר 2 פעולות ניסיון.

 

עד ה 16 בדצמבר 2018 חניכים יוכלו לקבל החזר של 50% מדמי ההרשמה בניכוי דמי ביטוח בסך $120 (ההחזר יתבצע על התעריף הנמוך ששולם לדמי רישום שנתיים).

 

לאחר ה 17 בדצמבר 2018– לא ניתן לקבל החזר

 

  ** על מנת לקבל החזר, אנא פנו בכתב לגזברית השבט קרין בראל 

 

 

 

מדיניות הרשמה מאוחרת

הרשמה עד ה 12/16/2018- דמי הרשמה מלאים

הרשמה מה 1/1/2019- 280$ 

 

להרשמה מאוחרת אנא פנו לקרין בראל.

התאריך הקובע לצורך התשלום הוא יום ההצטרפות לפעולות ולא יום התשלום בפועל.

bottom of page