Registration for 2021-22 הרשמה לשנת   

Fees_2021.jpg

   אם אינכם נמצאים בקבוצת הווטסאפ של הגדוד שלכם אנא פנו לאמא הגדודית של הקבוצה שלכם כדי שתוסיף אתכם לקבוצה 

מדיניות שבט לביא

דמי הרשמה ופרטים נוספים - כללי

 

  • דמי ההרשמה כוללים תשלום עבור פעילות שנתית, ביטוח אישי לחניך, יום הצופה ועניבה.

  • דמי ההרשמה אינם כוללים מדי חאקי - חולצת חאקי ($20), חולצה לבנה של שבט לביא ($15), תשלום עבור מחנות, פעולות "מיוחדות" וסמינרים.

  • חניכים שירשמו בהרשמה מוקדמת יוכלו להנות מדמי הרשמה במחיר מוזל. ההרשמה המוקדמת לשנת הפעילות 2021-2022 ולמחנה חורף, תיפתח ביום 8/8/2020 ותסתיים ביום 8/31/2021. לאחר תאריך זה, התעריף יהיה לפי הרשמה מאוחרת.

  • חניכים חדשים זכאים לשלוש פעולות ניסיון. חניך שלא ירשם עד הפעולה הרביעית לא יוכל להמשיך להשתתף בפעולות.

  • משפחות הזקוקות למלגה - אנא פנו בהקדם לגזברית השבט - עדה גיל, בטלפון 470-899-8838 או במייל ada.tzofim@gmail.com דיסקרטיות מובטחת.

מדיניות החזרים

​ -במידה והחניך מחליט לפרוש מהצופים, מדיניות ההחזרים הינה כדלקמן:

- חניכים חדשים יוכלו לקבל החזר מלא לאחר 3 פעולות ניסיון במידה ולא ירצו להמשיך.

 עד ה 20 בדצמבר 2021 חניכים יוכלו לקבל החזר של 50% מדמי ההרשמה בניכוי דמי ביטוח בסך $150 (ההחזר יתבצע על התעריף הנמוך ששולם לדמי רישום שנתיים).

לאחר ה 20 בדצמבר 2021– לא ניתן לקבל החזר

 

  ** על מנת לקבל החזר, אנא פנו בכתב לגזברית השבט קרין בראל 

 

 מדיניות הרשמה מאוחרת

הרשמה עד ה 12/20/2021- דמי הרשמה מלאים

הרשמה מה 1/1/2021- 280$ 

להרשמה מאוחרת אנא פנו לעדה גיל.

התאריך הקובע לצורך התשלום הוא יום ההצטרפות לפעולות ולא יום התשלום בפועל.